tr en

About Flowers

Anadolu coğrafyası, sadece kültür mirasıyla değil, bitki örtüsü ve çeşitliliğiyle de eşine az rastlanır bir yerdir. Jeopolitik konumu ve iklim şartları sayesinde, dünyanın en zengin biyolojik çeşitlilik alanlarından biridir. Ancak maalesef bu benzersiz miras adına kapsamlı bir envanter çalışması henüz yapılamamıştır. Bu bağlamda,  “Türkiye’nin Çiçekleri” projemiz, ülkemizin bugünü ve geleceği adına hayatî bir önem taşıyan bu görev ve sorumluluğu yüklenerek yola çıkmıştır.

Bugüne kadar yapılan araştırmaların sonuçları gösteriyor ki Türkiye florasında 3000 adedi endemik olmak üzere, yaklaşık 9000 çiçekli bitki türü bulunmaktadır. Takson sayısı, alt türler, varyete ve hibritlerle beraber bu sayı, 12 000’e yaklaşır. Ülkemizin de dahil olduğu Avrupa kıtasının tamamında, yaklaşık 12 000 bitki türü yetiştiği ve bu türlerin 3500 tanesinin sadece Türkiye’de bulunduğu düşünülürse, Türkiye florasının ne kadar zengin olduğu daha rahat anlaşılmaktadır. Son yıllarda artan insan faaliyetleri ve doğal gelişmeler sonucunda, bu bitkiler için azalma, hatta yok olma tehditleri oluşmaya başlamıştır.

“Türkiye’nin Çiçekleri” projesi kapsamında Türkiye florasının herkesi hayran bırakan çiçek zenginliği ve çeşitliliğinin, akademik çevre ve yöre bilgileriyle beraber detaylı olarak tanıtılması amaçlandı. Böylece hem bu alandaki mühim bir ihtiyaca cevap verilip, hem de yüzyıllar ötesine seslenen bir çalışmaya imza atıldı. Ayrıca  Türkiye’nin çiçekleri projesi alanında, en kapsamlı bilimsel araştırma ve kaynak olarak literatüre geçecektir.

Yoğun bir çalışma ve araştırmayla ortaya çıkarılan kıymetli projenin  hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunarız. 

logo_iksm.pnglogo-azy.pnglogo-tc.pngRIZE.pnglogo_fss.png
0.010 sn.